ארכיון הרשומות עם התג "יום הזיכרון לשואה"

זה המכתב הגלוי שאבא שלי כתב לאלוהים בשנת 1945. אבא היה בן 19, חבר בקבוצת ההכשרה של הפלמ"ח שהתארגנה בגבעת השלשה לקראת העלייה לקרקע והקמת משגב עם באוקטובר של אותה השנה. היישוב היה אמור לקלוט עולים ניצולי שואה.
הילדים שלי קראו את זה בקול נרגש ואומץ רב במחנה אושוויץ במסע החיים שהשתתפו בו ועומר ביקש גם לקרוא אותו שוב מחר, ערב יום השואה,  בקבוצת המכינה שלו.
לא ברור לי עד היום אם הנמען העיקרי מצא זמן לקרוא אותו.